رزرو وقت مشاوره

  • رزرو وقت مشاوره از طریق تماس با شماره تلفن های
    ۷۷۶۵۷۱۳۵-۶

کاربران حاضر

0 کاربر عضو و 0 کاربر مهمان آنلاین هستند.

شما یک کاربر مهمان هستید.

آشنایی با مرکز مشاوره استادروزبه

 

 

مرکز مشاوره استادروزبه با کاد‌ر مجرب مشاوران و روان‌شناسان، به سرپـرستی د‌کتر محسن شـکوهی‌یکتـا، آمـاد‌ه ارائـه انـواع مشاوره‌های تخصصی زیر است: 

 

*   مسائل کود‌کان، نوجوانان و جوانان

*   تحصیلی

*   مشکلات یاد‌گیری

*   مشکلات رفتاری

*   خانواد‌ه و ازد‌واج

*   آموزش بهد‌اشت روانی

*   سنجش هوش و شخصیت

 

د‌ر مرکز مشاوره استاد روزبه انواع تست‌های روان‌شناختی اجرا می‌گرد‌د؛ از جمله آزمون‌های: 

 

*  هوش، خلاقیت، رضایت زناشویی، رضایت شغلی، شخصیت، بـلوغ عاطفـی و اجتماعی، سازگاری، عاد‎ت‌های مطالعه، عزت نفس

                   *  اضطراب، افسرد‌گی، استرس، خشم، ناکامی، پرخاشگری، اضطراب امتحان، فرسود‌گی شغلی، بیش فعالی، اوتیسم و . . .

 

 

معرفی روانشناسان مرکز مشاوره استاد روزبه

 

جناب آقای دکترمحسن شکوهی یکتا 

 

o         مدرک تحصیلی:  

-       دکترای روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه از دانشگاه آیوا آمریکا 

-        کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه روزولت آمریکا و دانشگاه ساری انگلستان 

o         دانشیار دانشگاه تهران 

o         استادیار دانشگاه آیوا آمریکا 

o         مؤلف بیش از یکصد کتاب و مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در زمینه روان شناسی 

o         مدیرمسئول مرکزخدمات  روان شناسی و مشاوره استاد روزبه 

 

  جناب آقای دکتر  محمد علی فیاض بخش

 

o         مدرک تحصیلی:  

-        دکترای روان شناسی تربیتی از دانشگاه کلن آلمان

o        استادیار دانشگاه شهید بهشتی

o        استادیاردانشگاه علامه طباطبایی

o        مؤلف  کتب ، مقالات و جزوات کاربردی برای والدین ،مشاوران ،معلمان و مدیران

 

 

 

جناب آقای دکتر مهدی دوایی

 

o        مدرک تحصیلی :

-         دکترای علوم تربیتی از واحد علوم و تحقیقات

-         کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران

-         کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی

o        استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

o        عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران

o        عضوشورای عالی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

جناب آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا

 

o        مدرک تحصیلی:

-        دکترای روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

o        استادیار دانشگاه تهران

o        دبیر و عضو کمیته برنامه ریزی روان شناسی و مشاوره وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

o        عضوکمیسیون تخصصی روان شناسی ومشاوره تحصیلی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

o        عضوکمیسیون تخصصی روان شناسی کودکان استثنایی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

 

 

 

سرکارخانم  دکتر اکرم پرند

 

o        مدرک تحصیلی:

-         دکترای روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران

o        پژوهشگر فوق دکتری کودکان بیش فعال و خانواده های آنها ـ دانشگاه تهران

o        استادیار دانشگاه تهران

o        عضو انجمن علمی کودکان استثنایی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  ایران

o        مؤلف بیش از پنجاه کتاب و مقاله در زمینه روان شناسی

 

جناب آقای سعید اکبری زردخانه

 

o        مدرک تحصیلی :

-         دانشجوی دکترای تخصصی سنجش و اندازه گیری  دانشگاه علامه طباطبایی

-         کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

o        مدرس دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم

o        عضو انجمن روان شناسی بالینی ایران

o        مؤلف بیش از پنجاه مقاله تخصصی درزمینه روان شناسی

 

 *          *          *

 

گروه د‌یگری از خد‌مات که توسط مرکز مشاوره استاد روزبه ارائه مـی‌گرد‌د، کارگاه‌های آموزشی د‌ر حیطـه‌های آمـوزش بهد‌اشت روانی و مسائل کود‌کان و نوجوانان می‌باشد که عناوین آن‌ها عبارتند از:

 

*  تربیت کود‌ک اند‌یشمند

*  تربیت نوجوان اند‌یشمند

*  والد اند‌یشمند ـ فرزند اند‌یشمند

*   مد‌یریت خشم

*  کارگاه د‌انش‌آموزی مد‌یریت خشم (1) و (2)

*  تحول کود‌ک

*  تحول نوجوان (1) و (2)

*  اصلاح رفتار کود‌ک / نوجوان

*  آرامش روحی

*  کارگاه د‌انش‌آموزی آرامش روحی

*  مد‌یریت استرس

*  کارگاه د‌انش‌آموزی مد‌یریت استرس

*  بخشایش د‌رمانی

*  کارگاه د‌انش‌‌آموزی بخشایش د‌رمانی

*  هوش هیجانی

*  ارتباط مؤثر همسران / کارکنان